Vyrobené v Nemecku

Všetky produkty spoločnosti Dr. Becher sú vyvíjané, vyrábané, skúšané v oboch výrobných závodoch nachádzajúcich sa v mestách Hannover a Seelze.
Najmodernejšie výrobné zariadenia zaručujú trvalo vysokú kvalitu produktov.
Nepretržité zdokonaľovanie a optimalizácia výrobných postupov a procesov zaisťuje maximálne zodpovedné a efektívne zaobchádzanie so zdrojmi, a teda aj minimalizáciu emisií CO2.