Čistota nie je otázkou slobodnej voľby

...ale povinnosťou a predpokladom trvalo úspešnej prevádzky každého podniku.

„Čistá kuchyňa mi nezarobí žiadne peniaze, potrebujem dobrého kuchára!“

Toto vyjadrenie už v tej či onej forme počul hádam každý. Bohužiaľ to dnes už nestačí. Nestačí len kvalitné jedlo, prostredie a servis, aj téma čistenia a hygieny získava čoraz väčší význam.
Legislatívne podmienky, ako nariadenie o hygiene potravín – častokrát zhrnuté pod pojmom HACCP, a neustále narastajúci počet kontrol zo strany úradov upriamujú pozornosť gastronómov na túto tému.
K tomu sa pridávajú vyššie nároky zákazníkov, menej personálu v prevádzkach, menej času a enormný tlak na náklady. Profesionálne čistiace prostriedky pomáhajú riešiť tieto úlohy. Vďaka vyšším koncentráciám, vyššej kvalite a výkonu šetria čas a v neposlednom rade aj peniaze.
Dr. Becher vyvíja a vyrába profesionálne čistiace, dezinfekčné a ošetrovacie prostriedky určené špeciálne pre gastronómiu, hotelierstvo a catering.
Pod značkou Puravia ponúka spoločnosť Dr. Becher GmbH individuálne vypracovanie hygienických koncepcií pre kuchynské prevádzky, ktoré spracovávajú potraviny v oblastiach gastronómie a verejného stravovania.

Využite naše dlhoročné skúsenosti a naše znalosti pre hygienu vašej prevádzky.

Odpovede na otázky a ďalšie rady vám ochotne poskytne náš tím, na ktorý sa môžete obracať prostredníctvom telefónneho čísla +49 (0)5137 9901-0.