Sme tu pre vás

Náš školiaci tím uskutočňuje praktické zdokonaľovacie školenia podľa Nariadenia ES 852/2004 o hygiene potravín. Tieto školenia sú zamerané na nasledujúce témy:

 • Právne predpisy v potravinárstve
 • Hygiena potravín
 • Potraviny, ktoré ľahko podliehajú skaze podľa zákona o ochrane verejného zdravia
 • Nebezpečenstvo v prevádzkach
 • Čistenie a dezinfekcia
 • Systém HACCP
 • Kuchynská a prevádzková hygiena
 • Osobná hygiena
 • Ochorenia a príznaky
 • Prenos ochorení potravinami
 • Zákazy činnosti
 • Ohlasovacia povinnosť 
 • Hygienický šlabikár
 • Hygienické plány
 • Produktové školenia

Poučenie o zákazoch činnosti podľa Zákona o ochrane verejného zdravia §42 (1) a povinnosti podľa Zákona o ochrane verejného zdravia §43 (2), s osvedčeniami.

V prípade záujmu nás kontaktujte: