Tak málo chémie, ako je len možné, iba toľko chémie, koľko je naozaj nevyhnutné

Nepretržite vyvíjame nové a optimalizujeme existujúce produkty. Pritom je prikladaný veľký význam ochrane životného prostredia.

Ochrana životného prostredia pre nás znamená nikdy nekončiaci proces. Ako výrobca vysoko hodnotných čistiacich a ošetrujúcich produktov určených na profesionálne použitie sme si vedomí svojej zodpovednosti, ktorú máme vo vzťahu k životnému prostrediu. Preto sme zamerali svoju pozornosť na významnú ekologickú optimalizáciu obalov našich výrobkov. Všetky tieto obaly sú úplne recyklovateľné.

Vďaka vysokej miere kombinácie účinných látok v produktoch spoločnosti Dr. Becher sa znižuje spotreba týchto látok, čím sa súčasne znižujú objemy obalových materiálov.

Viac než 98% čistiacich prostriedkov vyrábaných spoločnosťou Dr. Becher neobsahuje chlór ani fosfáty. Nepoužívame formaldehyd a látky skupiny APEO, aromatické rozpúšťadlá ani halogénované chlorofluorouhľovodíky. Používané tenzidy sú biologicky odbúrateľné podľa metódy OECD a sú sčasti získavané zo surovín pochádzajúcich z obnoviteľných zdrojov.

Tým, že volíme dodávateľov sídliacich blízko našich závodov, aby sme znižovali emisie CO2, a používame energeticky úsporné metódy prispievajúce ku kladnej energetickej bilancii, sa nám stále viac darí viesť podnik spôsobom šetrným k zdrojom.