Made in Germany

Alle producten van Dr. Becher worden op de twee locaties in Hannover en Seelze ontwikkeld, getest en geproduceerd.
Hypermoderne productie-installaties staan garant voor een gelijkblijvend hoge productkwaliteit.
Omdat de productie en de productieprocessen continu worden doorontwikkeld en geoptimaliseerd, wordt ervoor gezorgd dat er op verantwoorde en efficiënte wijze wordt omgegaan met grondstoffen en dat emissies van CO2 daardoor worden geminimaliseerd.