Zo weinig mogelijk chemie - zo veel chemie als nodig

Er worden permanent nieuwe producten ontwikkeld en bestaande verder geoptimaliseerd. Hierbij wordt groot belang gehecht aan de milieubescherming.

Milieubescherming is voor ons een doorlopend proces. Daarom zijn wij ons als fabrikant van hoogwaardige reinigings- en onderhoudsmiddelen voor professioneel gebruik bewust van onze verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu. Wij hebben zodoende als zwaartepunt genomen dat onze productverpakkingen op significante wijze voor het milieu worden geoptimaliseerd. Deze zijn via recycling voor 100% terug te brengen in de kringloop van stoffen.

Door in de Dr. Becher producten veel werkzame stoffen te combineren wordt het verbruik ervan verminderd en wordt er dus gezorgd voor een vermindering van verpakkingsmateriaal.

Reinigingsmiddelen uit het bedrijf Dr. Becher zijn voor meer dan 98% chloor- en fosfaatvrij. Wij gebruiken geen formaldehyde en APEO, geen aromatische oplosmiddelen en CFK. De gebruikte tensiden zijn biologisch afbreekbaar volgens de OECD-methode en worden deels gewonnen uit bijgroeiende grondstoffen.

Door ter reductie van de CO2-uitstoot te kiezen voor leveranciers die dichtbij de vestiging liggen, en door energiebesparende methoden voor een positieve energiebalans toe te passen slagen wij er steeds beter in om het bedrijf met besparing van grondstoffen te leiden.