Wij zijn er voor u

Ons opleidingsteam voert praktijkgerichte nascholingen conform EG-verordening 852/2004 t.a.v. levensmiddelenhygiëne met de volgende thema's uit:

 • • levensmiddelenrecht

 • levensmiddelenhygiëne

 • Licht bederfelijke levensmiddelen cf. wet inzake de infectiebescherming

 • Gevaren tijdens het gebruik

 • Reiniging en desinfectie

 • HACCP

 • Keuken- en bedrijfshygiëne

 • Persoonlijke hygiëne

 • Ziekten en symptomen

 • Overdracht van ziekte door levensmiddelen

 • Verboden werkzaamheden

 • Meldplicht 

 • Handboek hygiëne

 • Reinigingsschema's

 • Productscholingen

Voorlichting over de verboden werkzaamheden volgens IfSG (Wet inzake infectiebescherming) §42 (1) en de verplichting volgens IfSG §43 (2) met certificaten.

Neem bij interesse a.u.b. contact met ons op: