Tak málo chemie, jak je jen možné, pouze tolik chemie, kolik je skutečně nezbytné

Nepřetržitě vyvíjíme nové a optimalizujeme stávající produkty. Přitom je přikládán velký význam ochraně životního prostředí.

Ochrana životního prostředí pro nás znamená nikdy nekončící proces. Jako výrobce vysoce hodnotných čisticích a ošetřujících produktů určených k profesionálnímu použití jsme si vědomi své zodpovědnosti, kterou máme ve vztahu k životnímu prostředí. Proto jsme zaměřili svoji pozornost na významnou ekologickou optimalizaci obalů našich výrobků. Všechny tyto obaly jsou plně recyklovatelné.

Díky vysoké míře kombinace účinných látek v produktech společnosti Dr. Becher se snižuje spotřeba těchto látek, čímž se současně snižují objemy obalových materiálů.

Více než 98 % čisticích prostředků vyráběných společností Dr. Becher neobsahuje chlór ani fosfáty. Nepoužíváme formaldehyd a látky skupiny APEO, aromatická rozpouštědla ani halogenované chlorfluoruhlovodíky. Používané tenzidy jsou biologicky odbouratelné podle metody OECD a jsou zčásti získávány ze surovin pocházejících z obnovitelných zdrojů.

Tím, že volíme dodavatele sídlící blízko našich závodů, abychom snižovali emise CO2, a používáme energeticky úsporné metody přispívající ke kladné energetické bilanci, se nám stále více daří vést podnik způsobem šetrným vůči zdrojům.